Terms and conditions

Algemene voorwaarden Gebruikers van de "symphoniaASSAI" website, eigendom van de non-profit organisatie onder de naam "symphoniaASSAI", moet akkoord gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden, die de hele inhoud van de site (cover teksten, afbeeldingen, foto's, foto's, bestanden).

1. De inhoud van de site is eigendom van de "symphoniaASSAI" en valt onder de bepalingen van wet 2121/1993, zoals thans van kracht is, en door die van de internationale verdragen over de bescherming van de intellectuele eigendom die België heeft ondertekend.

2. De toegang tot het terrein is gratis.

3. Het is de verantwoordelijkheid van alle gebruikers van de site te houden aan de bepalingen van de wetgeving inzake intellectuele eigendom, zoals momenteel van kracht.

4. Het is strikt verboden om het gebruik door middel van verkoop, modificatie, formatteren, herpublicatie, uploaden, verzenden of herdistributie, publicatie, uitvoering te maken, nasynchronisatie, spiegelen, of voor commerciële doeleinden of anderszins, van een deel of het geheel van het materiaal op de site , zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de "symphoniaASSAI".

5. De gebruiker van de site aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de betrokken diensten. In geen geval, met inbegrip van gevallen van verwaarlozing, kan de "symphoniaASSAI" aansprakelijk voor verlies of schade geleden door een gebruiker van de pagina's, diensten en opties die door de website, waarvan de gebruiker zelf maakt op eigen initiatief en in volle bewustzijn van deze gebruiksvoorwaarden.

6. In geen geval kan de "symphoniaASSAI" instaan voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de inhoud, pagina's, diensten en opties, of van hun resultaten.

7. De "symphoniaASSAI" behoudt zich het recht voor om elke verandering of wijziging van de site te maken, om informatie of technische materiaal toe te voegen of te verwijderen, en om nieuwe technieken of andere methoden in te voeren om het gebruik van de site door het publiek te vergemakkelijken.

8. De "symphoniaASSAI" heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de inhoud, persoonlijke gegevensbescherming beleid, de kwaliteit of volledigheid van de diensten van andere websites waarnaar een eigen website kan links.

9. Verondersteld wordt dat minderjarigen gebruik van diensten van de site hebben de toestemming van hun ouders of verzorgers.

10. Het beheer en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker van de diensten van de site zijn onderworpen aan de relevante bepalingen van de Belgische en Europese wetgeving, zoals momenteel van kracht.

11. De inhoud van de nieuwsbrieven is eigendom van de "symphoniaASSAI" en beschermd door de relevante bepalingen van de Belgische wetgeving en internationale verdragen. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden bewaard in de "symphoniaASSAI" bestanden en nooit doorgegeven aan derden.

12. Journalisten samen met de "symphoniaASSAI" kan bij wijze van uitzondering gebruik maken van persberichten onveranderd of te wijzigen in overeenstemming met de beginselen van hun beroepsethiek om "symphoniaASSAI" evenementen te stimuleren en algemeen. In alle omstandigheden blijven de persberichten van de intellectuele eigendom van de "symphoniaASSAI" en worden beschermd door de relevante bepalingen van de Belgische wet en internationale verdragen.

13. De bovenstaande bepalingen en voorwaarden van het gebruik van de website, alsmede elke wijziging, verandering of wijziging in de genoemde voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht, het recht van de Europese Unie en de relevante internationale verdragen.

Enige bepaling van de bovenstaande termen die moeten blijken in strijd met de wet te zijn vervalt automatisch aan kracht te hebben en zal van deze voorwaarden worden verwijderd zonder enige afbreuk te doen aan de kracht van de andere voorwaarden.

Deze voorwaarden vormen het geheel van de overeenkomst tussen de "symphoniaASSAI" en de gebruiker van de website pagina's en diensten. Ze zijn niet bindend voor andere partijen. Geen wijziging van deze voorwaarden zal worden bevestigd of deel uitmaken van deze overeenkomst, tenzij schriftelijk geformuleerd en opgenomen in de genoemde overeenkomst.

14. Elk geschil dat uit deze overeenkomst naar Belgisch recht worden beslecht door de rechtbanken van de stad Brussel.